‘Mettlacher Mosaikplatten’ in de O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk, Vianen

 

 

 

 

 

 

 

Vianen was een Nederlandse gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente omvatte de steden Vianen en Hagestein en de dorpen Everdingen en Zijderveld.

Op 1 januari 2019 is Vianen samengevoegd met Leerdam en Zederik tot de nieuw gevormde gemeente Vijfherenlanden.

 

 

 01

De O.L. Vrouw ten Hemelopnemingkerk is een rooms-katholieke parochiekerk in de Nederlandse stad Vianen.

De driebeukige neogotische hallenkerk zonder toren werd gebouwd tussen 1877 en 1879 en werd ontworpen door Alfred Tepe.

Sinds 1 januari 2011 behoort de kerk tot de parochie van de Heilige Drie-eenheid, waartoe ook Everdingen en Leerdam behoren.

De kerk staat op de monumentenlijst geregistreerd onder nummer 520869.

 

 

 

 

 

Geschiedenis van de parochie

 

Zoals alle kerken in West-Europa was de Grote Kerk van Vianen tot de Reformatie katholiek. Degenen die de rooms-katholieke kerk niet beleden, werden als ketters gestraft.

In 1566 kwam de Reformatie naar Vianen. Twintig jaar later stelde de regering de kerk ter beschikking van de gereformeerde gemeenschap voor eredienst. Het katholicisme was bij wet verboden.

De katholieken zochten hun toevlucht in huiskerken. Na de Vrede van Münster in 1648 was er meer tolerantie. In 1652 stichtten jezuïeten een huiskerk in de Voorstraat. Toen de jezuïetenorde in 1730 uit Nederland werd verbannen, namen seculiere priesters de religieuze zorg van de onderdrukte katholieken over.

Tijdens de Franse periode werd in Nederland de godsdienstvrijheid opnieuw ingevoerd. Katholieken hadden nu de mogelijkheid om kerken te bouwen.

In 1807 werd in Vianen een nieuwe kerk gebouwd. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd deze kerk te klein voor de groeiende gemeente. Bovendien was de kerk aan renovatie toe. Besloten werd om een neogotische kerk te laten bouwen.

De Utrechtse architect Wilhelm Victor Alfred Tepe (1840-1920) nam in 1877 op voordracht van aartsbisschop Mgr. A.I. Schaepman contact met pastoor E.G. Geerdink op om een ontwerp voor de nieuwe kerk uit te werken.

Hij presenteerde het ontwerp van een kerk in de vorm van een kruis. Pastoor E.G. Geerdink wilde een hallenkerk met drie beuken. Architect Tepe kon gemakkelijk worden overgehaald om deze vorm van de kerk aan te nemen.

Nadat de aartsbisschop de plannen had goedgekeurd, begon de bouw van de kerk op 24 december 1877. Alfred Tepe en Friedrich Mengelberg (ontwerper van de inrichting) waren lid van het St. Bernulphusgilde, een vereniging die een heropleving van de Rijngotische voor katholieke kerkbouw in Nederland promootte. De kerk van Vianen is dan ook geheel in de geest van dit gilde gebouwd en ingericht.

Op 1 juli 1879 wijdde aartsbisschop Mgr. A.I. Schaepman de kerk.

 

 

Architect

Wilhelm Victor Alfred Tepe (* 1840 in Amsterdam - † 1920 in Düsseldorf), een Nederlandse architect, was naast Pierre Cuypers de belangrijkste neogotische architect van Nederland. Van 1865 tot 1867 werkte Tepe in Keulen voor een van de belangrijkste Duitse neogotische architecten, Vincenz Statz. Hij was ook betrokken bij de restauratie van de Dom van Keulen. In 1867 keerde Tepe terug naar Amsterdam, waar hij werkte voor een architect genaamd Ouderterp. In 1872 verhuisde hij naar Utrecht. Tussen 1871 en 1905 ontwierp Tepe 70 bakstenen kerken. Hij werkte in verschillende kerken, waaronder Vianen, met de beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg (* 1837 Keulen - † 1919 Utrecht).

 

 

Mozaïekfabriek van Villeroy & Boch Mettlach

Villeroy & Boch Mettlach had bijna het monopolie op vloerbedekkingen in kerken ontworpen door architect Tepe. Villeroy & Boch heeft bijzonder mooi werk verricht met ‘Mettlacher Mosaikplatten’ in de volgende Nederlandse kerken:

1887 Sint Michaëlkerk Schalkwijk
1889 Sint Nicolaasbasiliek IJsselstein

1890 O.L. Vrouw ten Hemelopneming Vianen

1891 O.L. Vrouw ten Hemelopneming Houten
1891/92 Basiliek van de Heilige Kruisverheffing Raalte

 

 

Documenten in het werkarchief van Villeroy & Boch Mettlach

Het werkarchief bevat een overzicht van de grotere openbare gebouwen waarin ‘Mettlacher Mosaik- und Wand-Platten’ werden geleverd  tussen 1852 en 1894.
In 1890 werden 420 vierkante meter ‘Mettlacher Mosaikplatten’ geleverd aan de kerk in Vianen.

 

 

 

 02

 03

 

In het werkarchief bevinden zich gegevens van werknemers, waaronder gegevens van Jacob Bach (* 6 februari 1857) uit Fremersdorf / Saar.

Met betrekking tot Vianen is er de volgende opmerking: “Besteldatum: 29 april 1887 / Vianen bij Utrecht / Pastoor E. Geerdink / 01 t / m 17 mei.”

 

 

 

 04

Zicht door het schip naar het hoogaltaar.

 

 

 05

‘Mettlacher Mosaikplatten’ van het schip, die waardevol zijn vanuit cultureel en architectonisch oogpunt.

 

 

 

 06

Detail van de keramische vloerbedekking van het schip.

 

 07
Gedeelte van de decoratieve vloer met ‘Mettlacher Mosaikplatten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van Villeroy & Boch voor de tegelvloer in het schip

 

 08

 

1 De decoratieve tegels in de vloer komen overeen met  nr. 145 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 25 in 32/80213.

 

 

 09

 

 10

 

2 De fries in de vloerbedekking komt overeen met nr. 432a van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 57 in 32/80213.

 

 11

 

 12

 

3 De decoratieve tegels in de vloer komen overeen met nr. 268 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 26 in 32/80213.

 

 

 13

 

 14

 

4 De decoratieve tegels in de vloer komen overeen met nr. 278 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 26a in 32/80213.

 

 15

 

 16

 

5 De decoratieve tegels in de vloer komen overeen met nr. 25 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 27 in 32/80213.

 

 17

 

 18

 

6 De decoratieve tegels in de vloer komen overeen met nr. 274 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 26 in 32/80213.

 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20

Vloerbedekking in het koor gemaakt van ‘Mettlacher Mosaikplatten’.

 

 

 

 

 

 

Vier tegeltableaus met dieren in de keramische vloerbedekking

 

 21
Leeuw als symbool voor het element aarde, 4 x 4 mozaïektegels, met royale omlijsting
.

 

 

 

 22
Adelaar als symbool voor het element lucht, 4 x 4 mozaïektegels, met royale omlijsting.

 

 

 

 23

Vis in schuin aanzicht, 4 x 4 mozaïektegels, met royale omlijsting in het koor van de kerk.

 

 

 

 

 24

Vis als symbool voor het element water, 4 x 4 mozaïektegels, met royale omlijsting.

 

 

 

 

 25
Salamander als symbool van het vuur, 4 x 4 mozaïektegels, met royale omlijsting.

 

 

 

 

Ontwerpen voor de vier dierentableaus van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach uit 1880

 

 26

 

 27

Blad 20 van de ‘Muster-Blätter’ uit 1880 in het Villeroy & Boch-werkarchief in Mettlach.

 

Leeuw (element aarde)

 

De leeuw is een symbool van natuurlijke kracht, behendigheid, moed en imposante verschijning.
Het symboliseert macht en het recht om te regeren.

 

Apocalyps 5.5, met verwijzing naar het stamvers Genesis 49.9, noemt Jezus de "leeuw uit Juda" om hem te identificeren als de verwachte koning van redding.

 

De leeuw is een symbool voor de evangelist Marcus De toewijzing van de symbolen aan de vier evangelisten gaat terug op de kerkvader Hiëronymus in de 4e eeuw.

 

28

 

Adelaar (element lucht)

 

Karel de Grote, een strijder voor het christendom, nam de adelaar op in middeleeuwse heraldiek en maakte er een symbool van zijn rijk na zijn kroning in Rome.

 

In de christelijke symboliek staat de roofvogel voor de hemelvaart van Christus.

 

In de schone kunsten werd de adelaar het symbool van de evangelist Johannes.

 

 29

 

Vis (element water)

 

Om elkaar als christenen te kunnen herkennen, bedachten de vroege christenen een symbool: de vis.

 

Dit maakte de vis tot een geheime code.

 

De vis is niet alleen het symbool van Christus, maar ook van de gedoopte gelovigen en de eucharistie.

 30

 

Salamander (element van vuur)

 

De salamander wordt sinds de oudheid als een vuurvast dier beschouwd.

 

Hij is een symbool voor Christus, ook een symbool van de zielen in het vagevuur, een symbool voor zuiverheid en gerechtigheid.

 

 

 31

 

 

 

 

 

Modellen voor de ‘Mettlacher Mosaikplatten’ in het koor van de kerk.

 

 

 

 32

1 Detail van de tegelvloer.

.

 33 Detail uit blad 11 uit 1880 in het Villeroy & Boch-werkarchief in Mettlach

 

 34

 

2 De fries in de vloerbedekking komt overeen met patroon nr. 488 van de mozaïekfabriek Villeroy & Boch Mettlach.

 

 

würfelrand 488-7 35 Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 19a in 32/80213.

 

 36

 

3 Detail van de tegelvloer.

 37

Detail uit blad 7 uit 1880 in het Villeroy & Boch-werkarchief in Mettlach

 

 38

 

4 Dit decor bestaat uit vier tegels en heeft het nummer 541.

 

De toewijzing van de symbolen aan de evangelisten gaat terug op de kerkvader Hieronymus in de 4e eeuw: de leeuw staat voor Marcus, de stier voor Lucas, de adelaar voor Johannes en de man voor Mattheüs; vanwege de vleugels wordt hij vaak voorgesteld met een engel.

vor dem Altar (4)-7 39 Het voorbeeldblad bevindt zich in het Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart als nr. 37 in 32/80213.

 

 40

 

Detail van de tegelvloer.

Dit decor 5 bestaat uit vier tegels.

 

 41

Detail uit blad 12 uit 1880 in het Villeroy & Boch-werkarchief in Mettlach

 

 

 

 

 

Fotoverantwoording

Diana Nieuwold (Kerkfotografie): 01, 04, 05, 20
Mijn bewerkingen van foto 05: 08, 10, 12, 14, 16, 18
Mijn bewerkingen van foto 20: 32, 34. 36, 38, 40
Parochie O.L. Vrouw ten Hemelopneming, Vianen: 06, 07, 21, 22, 24, 25
Rijksdienst voor het Culturel Erfgoed: 23
Archief V&B Mettlach: 02, 03, 26-31, 33, 37, 41
Staatsbibliotheek van Württemberg Stuttgart: 09, 11, 13, 15, 17, 19, 35, 39

(Ik kocht de foto's een paar jaar geleden uit de Staatsbibliotheek van Württemberg.)

 

 

Gebruikte literatuur

Wikipedia

 

 

Dankzegging

Mevrouw Diana Nieuwold gaf mij toestemming om haar foto's 01, 04, 05 en 20 in deze publicatie te publiceren.
Pastoor Meijer stuurde me foto's 06, 07, 21, 22, 24 en 25.
Mevrouw Agnes Müller van het Archief V&B Mettlach heeft me geholpen bij het vinden van sjablonen voor de ‘Mettlacher Mosaiikplatten’.

Ik ben Jan Pluis bijzonder dankbaar voor zijn correcties.

Mijn zoon Norbert wil ik bedanken voor het redigeren en publiceren van
de publicatie.

 

 

Parochiekerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming

Brederodestraat 2

4132 VP Vianen